פרדי דוד, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער. שלושה חודשים ללא שכר. צילום: אורן אהרוני

הפועל פ"ת בדרך לפירוק שני בתוך שבע שנים.

עובדי מחלקת הנוער הגישו הבוקר (שני) בקשה דחופה למינויו של עו"ד נדב לב למפרק הזמני של המועדון. אחרי שלא קיבלו את שכרם במשך שלושה חודשים ואחרי שכשלו המגעים בין עמותת "הכחולה" לבעלים דורון גלנט, החליטו עובדי המחלקה, כאמור, להגיש את הבקשה.

בבקשה מצוין כי "כנגד החברה עומדת עילת פירוק ברורה ומידית. המועדון חדל פירעון הן במובן התזרימי והן במובן המאזני והוא אינו יכול לפרוע את חובותיו. יתרה מכך, קיים חשש ממשי שאי היעתרות לסעד הזמני המבוקש, עלול להותיר את המבקשים, כמו גם את שאר נושי החברה, מול שוקת שבורה".

לפיכך , לדברי המבקשים, "קיימת חשיבות של ממש במינוי מהיר של מפרק זמני לחברה, אשר יאפשר לבחון את ההיתכנות להמשיך ולהפעיל את המועדון כ-"עסק חי". דבר אשר יבטיח, מצד אחד, את המשך פעילותה של החברה לטובת נושיה, ומהצד השני, ימנע שחיקה בערכו של המועדון הנגרמת מהורדת המועדון לליגה א', על פי הבקשה הדחופה".

עוד מדגישים המבקשים כי "מעבר לפן הספורטיבי שבהישארות המועדון בליגה הלאומית, הרי שלהותרת המועדון בליגה הלאומית השלכות כלכליות, שכן הדבר מהווה תנאי הכרחי לזכאות המועדון להקצבות וכספים בסכום כולל של כ- 2 מיליון ₪ (בין היתר, מענקים הצפויים להתקבל מהטוטו, בגין זכויות שידור משחקים בטלוויזיה ומרכז הספורט)".

בבקשה, מצוינת עמותת "הכחולה" כמי שיכולה להושיע את המועדון ולסייע בתשלום החובות לנושים. "אתמול התקיימה ישיבה עם עמותת "הכחולה" עם נציגי המועדון במטרה להביא להשקעה של האוהדים במועדון, על מנת להצילה. הישיבה התפוצצה ולא הגיעו להסכמות כלשהן", נכתב בבקשה, "עמותת האוהדים מסרה כי תסכים להעמיד מימון לקבוצה, לצורך אישור תקציב, תחת פיקוחו של בית המשפט.

"אישור התקציב, אם ייעשה בפרק הזמן הקצר שניתן למועדון, עשוי לאפשר למועדון לפתוח את עונת המשחקים תוך השבתו לליגה הלאומית ואגב כך, לשפר את יכולותיו לפרוע את חובותיו לנושים הרבים (סך החובות מוערך בכ- 4 מיליון ₪).

"יובהר, כי מעבר לשמירה על ערכו של המועדון כקבוצה משחקת בליגה לאומית, למועדון אין מקורות כספיים נוספים או נכסים ממשיים שניתן לממש לטובת נושיו. משכך, גיבוש מתווה שיאפשר הותרת המועדון בליגה הלאומית הינו הפתרון הטוב ביותר בנסיבות העניין לטובת כל הנושים". 

לסיכום, נכתב בבקשת הפירוק כי "בנסיבות אלו, קיימת חשיבות של ממש במינוי מהיר של מפרק זמני לחברה, אשר יאפשר לבחון את ההיתכנות להמשיך ולהפעיל את המועדון כ-"עסק חי". דבר אשר יבטיח, מצד אחד, את המשך פעילותה של החברה לטובת נושיה, ומהצד השני, ימנע שחיקה בערכו של המועדון הנגרמת מהורדת המועדון לליגה א'".

עמותת "הכחולה" התייחסה לעובדה ששמה עלה בבקשה לפירוק:"בהמשך להגשת הבקשה למינוי מפרק אשר הוגשה הבוקר לבית המשפט מבקשת הכחולה להבהיר כי היא עשתה את כל אשר ביכולתה בכדי להמנע מהליך הפירוק, אינה צד לבקשת הפירוק, לא הייתה שותפה להחלטה להגישה וממילא כל הנאמר בבקשה עצמה, ובפרט - בנוגע להעמדת מימון, לצורך אישור תקציב, תחת פיקוח בית משפט. מובן כי הכחולה אינה פוסלת כל צעד עתידי שיכול להועיל ולסייע לשיקומה של הקבוצה אך הדבר יעשה בצינורות המקובלים ולאחר בדיקה מדוקדקת של הנושא".