המפרק, עו"ד יצחק יונגר

לפני כשבועיים הגישו נציגי עמותת "הכחולה" בקשה לבית המשפט, הקוראת למפרק הפועל פ"ת, עו"ד יצחק יונגר, לצאת באופן מיידי למכרז על מכירת הקבוצה.

הערב, אחרי שקיבל דחייה בת כמה ימים, פרסם המפרק את תשובתו החריפה והנוקבת, במסמך שהגיש לבית המשפט. "על יסוד האמור בתגובה זו מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את הבקשה", פתח עו"ד יונגר.

בנימוקי תגובתו כתב: "עם כל הכבוד לחשיבות האוהדים ואהדת הכדורגל, נראה כי מאוהדי הקבוצה נשתכחה העובדה כי הליך הפירוק, הינו בראש ובראשונה "תאונה כלכלית", בעלת נפגעים רבים ובענייננו נושים בסכום של כחמישה מיליון שקלים, כאשר מטרתו ומשימתו הראשונה והעיקרית של המנהל המיוחד הינה השאת התמורה שתתקבל ממכירת נכסי החברה על מנת להקטין את ניזקם של הנושים הרבים".

בהמשך, מוסיף המפרק כי בעבר הגישה העמותה הצעה על סך 2.5 מליון שקלים לרכישת הקבוצה מידיו של הבעלים הקודם דורון גלנט ובנוסף, טוען עו"ד יונגר, אף הסכימה לשאת את תשלום כל חובות הקבוצה. (יצויין כי לפי ההצעה לגלנט, כיסוי החובות יהיה עד לסכום של מליון וחצי שקלים - א.ק). "כעת", כותב המפרק, "מבקשים אוהדי הקבוצה לרכוש את זכויות הקבוצה (נקיות מכל חובות העבר), תמורת 300 אלף שקלים, סכום העומד על כשישה אחוזים מחובות החברה והכל בשם "החשיבות" אותם מייחסים אוהדי הקבוצה לעצמם".

"...נראה כי אוהדי הקבוצה מנסים לנצל את הליך הפירוק על מנת לרכוש לעצמם את הזכות להיות בעלי הקבוצה וזאת בתמורה נמוכה מאוד (300 אלף שקלים - א.ק.), שלא יהיה בה כדי לפרוע אפילו חלק קטן מאוד מהחובות לנושים השונים. על כך יש להוסיף כי בניסיון לאפשר את הרכישה במחיר הנמוך כאמור, אוהדי הקבוצה מנסים להפעיל לחץ על הקבוצה, המנהל המיוחד ואף בית המשפט הנכבד תוך הערמת קשיים על התפעול השוטף ופעילות הקבוצה ככל שהמכירה לא תתבצע בדחיפות".

בהמשך טוען עו"ד יונגר כי הוא נמצא במגעים עם מספר רוכשים פוטנציאליים, שעשויים להציע, לדבריו, סכום התחלתי גבוה מזה שהציעה העמותה. "בין היתר, היה אמור המנהל המיוחד להפגיש היום את אחד המציעים הפוטנציאליים עם ראש העיר החדש של פתח תקוה וזאת בהתחשב בכך שהעירייה הינה גורם מממן משמעותי של פעילות הקבוצה. לצערו של הח"מ נוכח שינוי לו"ז דחוף של ראש העירייה, נדחתה הפגישה".

בהמשך המסמך מאשים המפרק את עמותת האוהדים אינה עושה דבר כדי לחזק את הקבוצה במהלך חלון ההעברות. "אלא שכפי שעולה מהבקשה ויפורט גם בהמשך, אוהדי הקבוצה מתנים את תרומתם לחיזוק הקבוצה בכך שזו תועבר לבעלותם כנגד המחיר הנמוך אותו הם מבקשים לשלם. זאת אין לקבל", כותב המפרק, "לסיום עניין זה, יבקש המנהל המיוחד לעדכן את בית המשפט תוך 14 יום באשר לאפשרויות היציאה להליך של הזמנה להציע הצעות. יודגש כי בשלב זה ובניגוד לרושם אותם מנסים אוהדי הקבוצה ליצור, אין כל דחיפות במכירות הזכויות והקבוצה מתנהלת באופן סדיר וכפי שיפורט להלן, אף צפויה לחזק את שורותיה".

המפרק טוען עוד כי עמותת הכחולה לא העמידה סיוע להעברת הקבוצה בבקרה התקציבית. "הח"מ פנה לאוהדי הכחולה, אשר היה מצופה מהם כי יעשו מאמץ משמעותי להשארת הקבוצה בליגה הלאומית", הוא כותב, "חלף סיוע לח"מ ביישום היוזמה המבורכת להישארות הקבוצה בליגה הלאומית, החל אוהדי הקבוצה להתנות את הסיוע הכספי בתנאים רבים, לרבות היות התמיכה "מקדמה" לרכישת הקבוצה ולנסיונות שונים "לסנדול" הח"מ למכירת הקבוצה אליהם. לתנאים אלה השיב הח"מ בנימוס "לא תודה" וגייס כספים מגופים ואוהדים אחרים שסייעו לאישור התקציב ללא "תנאים מוקדמים".

עוד כותב המפרק בעניין זה כי העמותה פנתה אליו וביקשה כי תינתן לה אפשרות למכור מנויים לסיבוב הראשון (שמסתיים ביום שישי), במחיר מופחת, כאשר היא מתחייבת תחילה כי תמכור 1000 מנויים. "במהלך המו"מ נסוגה הכחולה מהתחייבות זו, אך הבטיחה לשתף פעולה ולקרוא לרכישת מנויים. בפועל נרכשו 500 מנויים", ציין. עוד הוסיף כי העמותה הסכימה לממן את שכר המנכ"ל לשישה חודשים בלבד, "כאשר היא למעשה קצבה בינה לבין עצמה אולטימטום למכירת הקבוצה. מה גם שלמניעיה למימון שכר המנכ"ל, הביאו בחשבון את היתרון שבמינוי מנכ"ל אשר הומלץ על ידי אוהדי הקבוצה". המפרק אף מאשים את העמותה כי אנשיה מפעילים לחץ על ספונסרים שניסה המנכ"ל לגייס "שלא לתמוך בקבוצה עד למכירת הקבוצה אליהם".

בסיום דבריו מציין המפרק כי הוא נמצא במגעים עם גורמים שונים שיסייעו כספית לחיזוק הקבוצה בחלון ההעברות ועם מועמדים לרכישת הקבוצה. "המנהל המיוחד אף הציע לכמה מהם לחבור לאוהדי הכחולה לצורך הגשת הצעה משותפת", ציין.

"לאור האמור לעיל", סיכם, " מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את הבקשה והמנהל המיוחד יעדכן את בית המשפט בתוך 14 יום באשר לקידום הליך המכר".