לפני שנים שוחחתי עם חברה שלקחה עט ודף והראתה לי שחור על גבי לבן בחישובים חשבוניים – כי כלכלית הם לא יכולים להרחיב את המשפחה-  לפי הכנסות מול הוצאות , הם לא יכולים להרשות לעצמם. היא עובדת סוציאלית אחראית לא תעשה דבר לא רציונאלי שכזה. מאז הרצון גבר והילד נולד, כמובן שהוא לא מת מרעב, וגם אחיו לא, הוא בחור לתפארת.

צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק

התמימות עם ה' היא מאפשרת את הזרימה שלי עם החיים , מה שקורה לי קורה מאת ה' לטובה. החישובים החכמולוגיים שלא משאירים מקום לקב"ה הם הפך התמימות.

עניין התמימות הוא מיסודות משנתו של רבי נחמן, וכמובא בספרו ליקוטי מוהר"ן (חלק ב' תורה י"ט): "עיקר התכלית והשלמות הוא רק לעבוד את השם בתמימות גמור, בלי שום חוכמות כלל"

אחרי קבלת התורה מעמד רוחני נשגב, מגיעה פרשת משפטים עם חוקים והלכות יומיומיות, הלכות של חיים, הלכות של בן אדם לחברו.

ללמדך שהתורה לא רק שמיימית רוחנית , אלא באה לידי ביטוי בהנהגות היומיומיות, בהתנהגות, לחבר , לשכן , לסביבה.