באחת מההתוועדויות של חסידים יחד עם הצדיק רבי מרדכי מלכביץ, העיר הרבי: "סוסים התייקרו לאחרונה". אחד היושבים אמר לעצמו, הרבי אומר שהסוסים התייקרו, נמצא אפוא שהחמצתי את ההזדמנות לרכוש לי סוס במחיר נוח.צילום: shutterstock

החסידים לגלגו על האיש שהבין את דברי רבם כפשוטו, כאילו עניינו של הרבי להתעסק במחירי סוסים.
הרבי שמע את הלגלוג והעיר לחסידיו: "בסיפור מכת בכורות כתוב 'ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו', דברים אלו נאמרו לא רק ליוצאי מצרים, אלא לכל יהודי בכל דור, והכוונה בפסוק, אל תעשה חריץ (יחרץ) והפסק בין הלב לפה, אלא 'כלב לשונו', כ-לב לשונך, כפי שאתה חושב בלבך כך תעלה על לשונך, ללא העמדת פנים וללא התחכמות למדנית".

באדיבות רב חב"ד במודיעין, ברוך סלונים