בערוב ימיו, רצה הרמב"ם לעלות לארץ ישראל כדי לזכות להיקבר בה, אך עקב כך שהיה רופאו האישי של מלך מצרים, לא הרשה לו המלך לעזוב את מצרים.צילום: shutterstock

כאשר ראה שימיו ספורים, ציווה לבני ביתו להניח את גופו לאחר פטירתו על גמל ולהעלות אותו לארץ ישראל. שאלו אותו: "באיזו עיר בארץ ישראל ברצונך להיטמן?" השיב להם הרמב"ם: "במקום בו יעצר הגמל, שם תהא קבורתי".

לאחר פטירתו, הניחו את גופו על גמל ולווהו לארץ ישראל. קפצה להם הדרך ובאותו היום הגיעו לטבריה, בסמוך לקברו של רבי יוחנן בן זכאי. הגמל נעמד ולא רצה לזוז משם. תלמידיו הבינו ששם רצונו של הרמב"ם להיקבר, וכך עשו.

באדיבות רב חב"ד במודיעין, ברוך סלונים