סניף חצי חינם באם המושבות

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר תביעה ייצוגית נגד כל בו חצי חינם. הטענה: בסניף המשיכו לגבות מהלקוחות מע"מ בשיעור של 18 אחוזים, גם לאחר ששיעור המע"מ ירד ל-17 אחוזים. אחת הקבלות שמצורפת לתביעה היא של הסניף במרכז המסחרי באם המושבות.

 בית המשפט קיבל את טענת התובע הייצוגי לפיה גבו ממנו מע"מ בשיעור גבוה משיעור המע"מ במשק, בשתי הזדמנויות שונות.

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר בחודש שעבר תביעה ייצוגית נגד כלבו חצי חינם בעקבות תביעה שהגישו עורכי הדין ברק אביבי ואסף נוי. בתביעה הייצוגית טוען התובע הייצוגי, כי בשני תאריכים שונים בחודש נובמבר 2015 הוא ביצע קניות בסניף אם המושבות של רשת המרכולים "חצי חינם" ובשתי ההזדמנויות שם לב שנגבו ממנו 18 אחוזי מע"מ. זאת, על אף שהחל מתאריך ה- 1 באוקטובר 2015, שיעור המע"מ הופחת מ-18 ל-17 אחוזים.

השופטת אישרה את בקשתו של התובע לתביעה הייצוגית, כאשר הדיון הראשון נקבע לתאריך ה- 18 ביולי וכן פסקה כי על נציגי רשת חצי חינם לשלם שכר טרחה ראשוני לעורכי הדין של התובעים בסך של 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק ולפרסם בעיתונות מודעה על אישור הבקשה לתביעה הייצוגית.

חברי הקבוצה הייצוגית כוללת את כל הלקוחות שרכשו ברשת הסופרים חצי חינם מוצרים בין התאריכים ה- 1.10.15 ועד ל- 27.11.15, משך כחודשיים, ושילמו אחוז אחד יותר מע"מ על קניותיהם. בין היתר טען התובע הייצוגי, כי בעקבות הפחתת שיעור המע"מ, היה משוכנע כי בעלי הרשת הפחיתו באחוז אחד את מחירי כל המוצרים בסופר ולכן מדובר בהטעיה לפי חוק הגנת הצרכן וכן בעשיית עושר ולא במשפט.

לטענת באי כוחו, עורכי הדין ברק אביבי ואסף נוי "בעלי הסופר היו צריכים לפחות לפרסם מודעה בולטת בה יצויין כי למרות הירידה בשיעור המע"מ מחירי המוצרים נותרם בעינם. בעלי הרשת טענו כי קרתה תקלה רק בסניף אחד מ-7 סניפי הרשת, כי שם הוחלפו הקופות ושכחו לעדכן בהן את שיעור המע"מ החדש".

השופטת שושנה אלמגור קבעה כי סופר חצי חינם לא סתר את טענת התובע כי לאחר הפחתת המע"מ היא המשיכה לגבות מהצרכנים מס ערך מוסף  גבוה מהמותר. לכן המבקש הוכיח לכאורה כי הוא אוחז בעילת תביעה זו נגד המשיבה, וכי הנזק שנגרם לחברי קבוצה הוא בשיעור אחוז אחד.  השופטת קיבלה את טענות עורכי הדין של התובע הייצוגי וקבעה כי בעל עסק שלא הפחית את מחיריו בהתאמה לירידת שיעור המע"מ ולא הביא זאת לידיעת הציבור חטא בהטעיה, או לכל הפחות בהתנהגות חסרת תום לב. לכן לכאורה היא התעשרה שלא כדין.

כאמור השופטת אישרה את הבקשה לתביעה הייצוגית וקבעה כי הדיון הראשון בעניינה יתקיים בעוד כשבוע.

פנינו לרשת "חצי חינם" לצורך קבלת תגובה, אך היא טרם התקבלה. כאשר תגיע התגובה נפרסם אותה.