למרות התנגדות משרד האוצר ליישם את המלצות המועצה להשכלה גבוהה לגבי הקלות לסטודנטיות שילדו, במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון החליט לאמץ ואף להרחיב אותן.

סקר הסקס הגדול של הסטודנטיות
הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו

לפי ההחלטות, סטודנטיות שילדו יוכלו להיעדר עד 30% מכלל השיעורים בקורס. אם ההיעדרות תעלה על אחוז זה, תהיה הסטודנטית רשאית לבטל את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום. סטודנטית שתלד תהיה רשאית לבטל קורסים ללא תשלום גם לאחר המועד האחרון לביטולם כל עוד לא נבחנה בקורסים אלה.

בין ההקלות ניתן למנות עוד את זכאותה של סטודנטית שילדה להקפיא לימודיה לפני מועד הבחינות רטרואקטיבית לסמסטר בו ילדה ולהירשם מחדש ללא תשלום, ובלבד שהלימודים לא ידחו מעבר לשנתיים.

סטודנטית זכאית תקבל גם דחיית מועד הגשת מטלות עד לתקופה של שבעה שבועות מהמועד האחרון להגשת המטלות או מתום תקופת הזכאות (המאוחר מבין השניים).

סטודנטית שילדה תהיה זכאית למועדי בחינות נוספים ותהיה רשאית להיעדר מבחינות לתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה. בנוסף, סטודנטית זכאית אשר נעדרה מבחינה של קורס קדם, תוכל ללמוד "על תנאי" בקורס המתקדם עד להשלמת דרישות הקורס.

מועד סיום התואר יוארך בהתאם למשך תקופות ההיעדרות המותרות, ללא תשלום, עד שנה מהמועד המקובל לסיום התואר. סטודנטית זכאית לתואר מתקדם תהיה זכאית להארכת לימודיה למשך שנה. בנוסף, לא תופסק מלגה לסטודנטית זכאית בגין שמירת הריון או חופשת לידה.

עוד קובעות ההקלות כי סטודנטיות בהריון יקבלו אישור יציאה חריג לשירותים במהלך בחינה ותוספת זמן של 30 דקות לבחינה. סטודנטיות שנמצאות בהריון יקבלו אישור כניסה לרכב לתוך הקמפוס, החל מהחודש השביעי ועד חודש לאחר הלידה. בן או בת הזוג לסטודנטית שילדה יהיו זכאים לשבוע חופשה מהלימודים וכמו כן למועד בחינה נוסף בכל אותן בחינות אשר הם לא נבחנו בהן במהלך שלושה שבועות מיום הלידה.

במקביל, נחנך השבוע חדר ההנקה במרכז האוניברסיטאי. בפינת ההנקה קיים מקרר בו ניתן גם לשמור חלב שאוב, כורסה להנקה, פינת קפה ועוד. השנה גם הוכפל שטחו של מעון היום שפועל בקמפוס לטובת הסטודנטים ואנשי הסגל.

"המהלכים הללו הינם תוצאה של תפיסת העולם במרכז האוניברסיטאי לפיה ניתן וצריך לעזור לסטודנט להתמקד ביכולתו להצליח בלימודים", אומרת אלינור עינת, מנהלת מינהל הסטודנטים במרכז. "לצד הדרישות האקדמיות הגבוהות, המרכז האוניברסיטאי עושה כל מאמץ על מנת שלסטודנטים תהיה היכולת להתרכז בלימודים – דבר המתבטא במלגות, הלוואות המסובסדות על ידי המוסד, שיעורי עזר ותמיכה לימודית נוספת. אנו מספקים שירותים נרחבים ביותר לסטודנט במילואים או לסטודנטיות אחרי לידה".