צילום המחשה: קובי קואנקס

   

בית בית המשפט המחוזי בלוד, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, דחה השבוע בקשה לאישור תובענה כייצוגית בעניין אגרות חניה אשר הוגשה נגד עיריית פתח תקווה, בסך 17 מיליון שקל.

במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נטען ע"י התובע הייצוגי, עדי כהן (אשר יוצג בהליך ע"י עורכי הדין עופר שפיר ושחר ארביב), כי העירייה גובה אגרת חניה בניגוד להוראות תוספת חוק העזר לפתח תקוה (העמדת רכב וחנייתו) בפער של מאות אחוזים.

התובע הייצוגי טען כי חוק העזר אמנם תוקן בשנת 2004 אך יש להתעלם מהוראת השעה, אשר קיימת עד היום בחוק העזר, ובכך טמון לשיטתו הכשל בתעריף.

העירייה טענה בתגובה כי גביית אגרת החנייה הינה בהתאם להוראותיו הברורות של חוק העזר, בנוסחו כיום, וזאת אף בהתאמה לאמור בפרוטוקול מליאת המועצה מיום 28.7.02 אשר במסגרתה אושר התיקון לחוק העזר האמור (תיקון אשר עסק בהוספת אמצעי תשלום נוספים, וכפועל יוצא מכך תשלום עבור חלקי שעה בלבד ולא בתיקון התעריף עצמו כטענת התובע הייצוגי).

גזברית העירייה, רו"ח חני גולדשטיין, הציגה את התיקון לחוק במליאת המועצה עוד בשנת 2002 והבהירה במסגרת דיון ההוכחות שנערך בהליך את עמדת העירייה וכוונת המועצה, תוך מתן דגש כי לא עמדה כל סוגיה הנוגעת לשינוי תעריף החנייה, אלא ההיפך - נעשה ניסיון לסייע לתושבים בדרך של דיוק תעריפי החנייה (בעזרת הוספת מכשירי שימוש נוספים לתשלום).

השופטת מיכל נד"ב קיבלה את כל טענות העירייה, ופסק כי אגרת החנייה בשיעור של 4.2 שקלים הינה תשלום חוקי, שמעוגן בהוראות חוק העזר העירוני והעירייה פועלת כדין בהתאם להוראות חוק העזר כלשונו, ובהתאם לכוונת מועצת העירייה כאמור.

בנוסף, חייב בית המשפט את המבקש בהוצאות העירייה בסך של 15,000 שקל.

לדברי עו"ד אריאל ליבר ועו"ד אשר אילוביץ', ממשרד פריש שפרבר ריינהרץ ושות' שייצגו את עיריית פתח תקוה:  "מדובר בפסיקה משמעותית ביותר לטובת העירייה ואופן פרשנות הוראות חוקי עזר עירוניים בהתאם לכוונת מועצת העיר, כאשר הסיכון בקבלת התביעה כייצוגית עלול היה לחשוף את העירייה להשלכות כספיות משמעותיות המגיעות לכדי מיליוני שקלים".