עיריית פתח תקוה. צילום: ריאן

הממונה על השכר במשרד האוצר פרסם השבוע את דו"ח שיאני השכר בעיריית פתח תקוה שנכון לשנת 2017.

מהדו"ח עולה כי במקום הראשון בטבלת מקבלי השכר נמצאת הוטרינרית העירונית, תיקה בר-און, שהרוויחה שכר ברוטו ממוצע של 53,610 שקלים. עלות ההעסקה הממוצעת של בר-און בשנת 2017 הסתכמה ב-71,589 שקלים.

צמרת טבלת שיאני השכר בעיריית פ"ת לשנת 2017. נתונים: משרד האוצר

במקום השני בטבלת שיאני השכר של העירייה נמצאת גזברית העירייה, חני גולדשטיין, שהרוויחה שכר ברוטו ממוצע של 50,997 שקלים. עלות ההעסקה הממוצעת לעירייה עבור גולדשטיין הסתכמה בסכום של 61,489 שקלים.

במקום השלישי בטבלת שיאני השכר נמצא מנכ"ל העירייה דאז, יעקב ממן, שהכניס לכיסו שכר ברוטו ממוצע של  44,294 שקלים. עלות העסקתו הממוצעת לעירייה היתה 59,206 שקלים.

שיאני השכר בעיריית פתח תקוה לשנת 2017. נתונים: משרד האוצר

בהמשך טבלת שיאני השכר נמצאים מנהל ההכנסות עם שכר ברוטו ממוצע של 42,449 שקלים, מנהל אגף – מ"מ גזברית עם שכר ברוטו ממוצע של 42,017 שקלים והיועצת המשפטית של העירייה עם שכר ברוטו ממוצע של 40,435 שקלים. מבקרת העירייה הרוויחה באותה שנה 40,333 שקלים ברוטו.

אגב, השכר ברוטו הממוצע בעיריית פתח תקוה נכון לשנת 2017 היה 11,057 שקלים ועלות העסקה ממוצעת היתה 14,420 שקלים.

שיאני השכר בעיריית פתח תקוה לשנת 2017. צילום: משרד האוצר