עיריית פתח תקוה. צילום: ריאן

האם עובדי העירייה נמצאים במסלול התנגשות מול רמי גרינברג? במכתב שהוציא השבוע יו"ר הוועד, אלי שלמה, לבכירי העירייה נטען כי הרשות המקומית החליטה לפגוע בעובדים באמצעות קיצוץ רוחבי וחד־צדדי, ללא כל התייעצות או שיתוף פעולה מולם. שלמה מזהיר את גרינברג מפני השלכות המעשה וקורא לו להיוועץ בעובדים.

במכתב כותב שלמה, בין היתר: "אני רואה בחומרה רבה כי חרף העובדה שארגון העובדים התריע מפני צעדים חד־צדדיים, וחרף התחייבותו של ראש העירייה לפעול בשיתוף פעולה מלא עם ארגון העובדים, ממשיכה הנהלת העירייה בסורה ופועלת באופן חד צדדי... העירייה לא קיימה את חובת ההיוועצות, לה היא מחויבת על פי דין... הקיצוץ הרוחבי פוגע בעיקר באוכלוסיית עובדים קשיי יום המשתכרים שכר נמוך...".

לטענתו, ביצוע השעות הנוספות נעשה מתוך צרכים אמיתיים, ואילו הקיצוץ יפגע בעבודה ובאיכותה. בנוסף, לדבריו, היתה העירייה צריכה לקיים שימוע פרטני לכל עובד, שבו אמורה להינתן לו הזדמנות להשמיע את דעתו.

שלמה, מדוע שלחת את המכתב כעת?

"מאז כניסת ראש העירייה לתפקידו, סיכמנו עם ועד העובדים ויו"ר המרחב בהסתדרות, גיורא נחום, וצוותו שאנו בעד שיתוף פעולה עם הנהלת העירייה, אבל נגד צעדים חד־צדדיים. זה בדיוק מה שנעשה כעת".

מה סוכם?

"שיהיה שיתוף פעולה. בפועל מה שקרה זה שהעירייה החליטה במכתב לעובדים לקצץ בחד־צדדיות 30% מהשעות הנוספות מחודש ינואר הקרוב, בלי היוועצות איתנו על פי דין".

מה התחושות של העובדים?

"קיצוץ באופן רוחבי יפגע באנשים שהסתמכו על השעות האלה. יש בעירייה קרוב ל־4,000 עובדים".

ואם העירייה לא תשתכנע?

"ננקוט בצעדים חד־צדדיים משלנו ונפעל על פי כל הכלים שמותרים לנו על פי חוק. לא הכרזנו על סכסוך עבודה מתוך רצון טוב. אנחנו מכבדים את ראש העירייה וההנהלה ומקווים שהם יקבלו החלטות נכונות".

אין משהו בהחלטת ראש העירייה? אין אבטלה סמויה בקרב העובדים?

"בתוכנית הבראה שביקש ראש העירייה ממשרד הפנים יש גם תוכנית פרישה מרצון. סיכמנו שיביאו את התוכנית בכללותה ויציגו את ההתייעלות, אבל לא בשיטת הזבנג וגמרנו. שיציגו את התוכנית ונעזור להפריש עובדים מרצון, גם כאלה שלא מתאימים למערכת ושלא יעילים. התוכנית עדיין לא הוגשה על ידי משרד הפנים".

איפה זה עומד עכשיו?

"אני שוב מדגיש שאני בעד התייעלות ושיתוף פעולה מול ההנהלה. אנחנו מוכנים לספוג עבודה ללא קליטה של עובדים חדשים, אבל בואו לדבר איתנו. צעדים חד־צדדיים לא אמורים לקרות. אנחנו מחכים לתשובות מנחום שאמור לעדכן אותנו. הוא דיבר וסוכם איתם שתהיה התדיינות בכל הנושאים שעומדים על הפרק, כולל פיטורי עובדים".

מדוברות העירייה נמסר בתגובה: "ראש העירייה לא מתעלם מהחשש של עובדים מסוימים מפני פגיעה בתוספת לשכרם. עם זאת, יובהר כי בשנים האחרונות נעשה שימוש מופרז ושלא לצורך בשעות נוספות, שעות כוננות והחזקת רכב, כחלק מהטבות השכר למקורבים פוליטיים ולא על פי צורכי התפקיד. בימים אלה, כחלק מתהליך ההתייעלות ושמירה על הקופה הציבורית, הוחלט כי שעות נוספות ושעות כוננות המשמשות כמרכיב להגדלת השכר יינתנו לעובדים לפי צורך התפקיד וצורכי המערכת".