הפגנת האימהות מאריתריאה. צילום: מתן דויטש

בית המשפט המחוזי בלוד קבע: עיריית פתח תקוה לא כיבדה את פסק הדין שניתן בחודש יולי לפיו היה עליה לאפשר רישום ילדי מבקשי מקלט  או לחילופין לנמק בפני העותרים מדוע בקשתם נדחתה אם נדחתה. השופטת ורדה מרוז קבעה כי במידה והעירייה לא תאפשר רישום של 58 ילדים שהגישו מסמכים רלבנטיים לגביהם עד ה-10 לחודש, היא תשלם קנס בגובה 40 אלף שקלים בגין כל יום של אי רישום הילדים או חלק מהם.

על פי פסק הדין שניתן ב 17 ביולי, נקבע לוח זמנים שיאפשר את רישום ילדי מבקשי המקלט לגנים ולבתי הספר שעומדים בדרישות החוק. בית המשפט קבע כי העירייה תשיב לבקשות עד ה -31 באותו חודש. עוד נקבע כי עמדת העירייה ביחס לרישום ילדי העותרים תומצא לידיהם בתוך תקופת הרישום או שבעה ימים לאחריה.

פסק הדין נקבע בעקבות עתירה שהגישו הורים לכ 130 ילדים מבקשי מקלט, שטענו לאפליה מצד עיריית פתח תקוה שלא אפשרה את רישומם על אף שהגישו את המסמכים הרלבנטיים. בנימוקי העתירה הובאו עתירות נוספות נגד העירייה משנים עברו, ובהמשך נכתב כי "ראש העירייה התחלף אך הגזענות נותרה בעינה. בפברואר 2019 פורסמה בכלי התקשורת ידיעה לפיה ראש העירייה פועל להרחקת 'מסתננים' מהעיר, והעירייה אף קראה לתושבים לדווח למוקד העירוני 106 על הימצאותם של זרים בסביבת מגוריהם".

"בהלימה ישירה למדיניות פסולה ומפלה זו, חוזרת עתה העירייה לסורה ומנסה (שוב) לגרום לאוכלוסיית מבקשי המקלט האפריקאים לעזוב את העיר באמצעות פגיעה בחינוך ילדיהם".

מבדיקה שנערכה לא מכבר עולה כי מתוך 276 בקשות לרישום שהוגשו לעירייה לשנת הלימודים הנוכחית, מקרב ילדי אוכלוסייה זו, אושרו 212 בקשות, כש-64 נותרו ללא מענה, ולטענת העירייה הבקשות עדיין נמצאות בבדיקה. מבקשי המקלט טוענים כי ב 31.7 תם המועד הקבוע בפסק הדין לדחיית בקשות הרישום שהוגשו על ידם ובהעדר הודעה על דחייתן, מנועה העירייה מלסרב את רישום הילדים נכון לעת הזו. במצב הנוכחי, אותם ילדים יושבים בבתיהם מתחילת שנת הלימודים.

עוד עולה כי לגבי 58 ילדים מתוך ה-64 הוגשו מסמכים עדכניים שהוכיחו את מגוריהם בפתח תקוה , כך שזכותם להשתלב במערכת החינוך בעיר. לטענת ההורים , "העירייה מבזה את פסק הדין בשל שיקולים זרים ופסולים, במטרה למנוע את שילובם במערכת החינוך העירונית".

על פי פרוטוקול הדיון שנערך בשבוע שעבר, העירייה טוענת כי היא פועלת לקיום פסק הדין ולראיה כמות הילדים שכן נרשמו. אולם, טוענים בעירייה, ישנם מקרים המצריכים בדיקה קשה וסיזיפית שטרם הושלמה.

השופטת מרוז לא 'קנתה' את הנימוקים של עיריית פתח תקוה וקבעה כי "על אף ההצהרות הללו, העובדות מדברות בעד עצמן. נכונותה המוצהרת של העירייה לרשום את הילדים למוסדות החינוך תחת חסותה בנפש חפצה, אינה מתיישבת עם התנהלותה, אף לא מקיימת את התחייבותה על פי פסק הדין", והוסיפה כי " דומה כי העירייה לא שתה לבה במידה הראויה לטובת הילדים. אולם מחובתו של בית המשפט לעשות כן".

לכן קבעה השופטת כי עד ה 10 לחודש תרשום העירייה את כל 58 הילדים שהוגשו לגביהם מסמכים עדכניים, גם אם החקירה בעניינם לא הסתיימה, כשעל כל יום איחור היא תשלם קנס בגובה 40 אלף שקלים. ביתר הילדים שנוספו לרשימה, העירייה צריכה לטפל ברישומם ושיבוצם עד ה27 לחודש, כשגם במקרה זה יוטל קנס בסך 40 אלף שקלים בגין כל יום איחור. בכל אופן תישא העירייה בהוצאות המשפט בסך 15 אלף שקלים.

מלשכת דובר העירייה נמסר בתגובה: "בית המשפט קיבל את עמדת העירייה כי במקרים רבים לא הוכחה כראוי זיקה בין הילדים לעיר פתח תקוה, ולכן התנה את רישומם בהגשת תצהיר המוכיח זיקה זו .יודגש, כי בית המשפט לא קיבל את הטענות שנטענו כנגד ראש העיר".