חשבון ארנונה לעיריית פתח תקוה. הצילום הוא להמחשה בלבד

בעלי נכסים בפתח תקוה? ייתכן שמגיע לכם כסף בחזרה: בית המשפט המחוזי בלוד קבע לאחרונה כי שיטת ההצמדה של העירייה, לפיה שילמו בעלי נכסים בעיר ארנונה בין השנים 2009-2011, נעשתה באופן בלתי חוקי הנוגד את הצו אותו קבעה הרשות המקומית בעצמה. לפיכך, תחויב העירייה לפצותם ב־1.8 מיליון שקל, וזאת לצד גמול כספי בסך 50 אלף שקל לתובע הייצוגי וכ־250 אלף שקל נוספים כשכר טרחה לבאי כוחו.

בפסק הדין נטען כי בחודש ינואר 2011 הגיש תושב העיר בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד העירייה להשבת ארנונה כללית שנגבתה לטענתו בתשלום מופרז. לדבריו, שיטת ההצמדה אותה נקטה בזמנו העירייה בנוגע לתשלומים המשולמים בהסדר לא תאמה את הדין: "התושב שהינו בעל דירה בעיר טען כי על העירייה להחזיר לו תשלומי ארנונה ששילם שלא כדין", הסבירו פרקליטיו, עו"ד אלכס כץ ושירן זנדברג.

"העירייה קבעה בצו הארנונה הסדר תשלומים לפיו הארנונה השנתית תשולם בשישה תשלומים דו חודשיים בכל ראשון בחודש אי זוגי. אלא שבניגוד לחוק הריבית ולצו שלה, היא דחתה את המועד לתשלום ליום ה־16 בכל חודש אי זוגי, כך שלכל תשלום מתווסף מדד נוסף המתפרסם ב־15 לחודש. כך יצא שתושבי העיר שילמו סכום גבוה יותר. החוק קובע כי חישוב הארנונה צריך להיעשות על פי המדד שקדם לזה האחרון, ולא על פי המדד האחרון כפי שנהגה העירייה לחשב".

עו"ד כץ. צילום: שני נחמיאס

עורכי הדין טענו עוד כי הבקשה הוגשה בשם "כל ציבור מחזיקי הנכסים בתחום שיפוטה המוניציפאלי של העירייה, שהחזיקו נכסים ברי חיוב בארנונה כללית ואשר שילמו מסי ארנונה על פי הסדר תשלומים במהלך 24 החודשים שקדמו להגשת הבקשה - כלומר, החל מינואר 2009".

במהלך הדיונים המליץ בית המשפט לעירייה לשקול את עמדתה, "נוכח העובדה שהיא פועלת בניגוד לצו שהיא בעצמה קבעה". לאחר שנים של דיונים הגיעו הצדדים להסכם פשרה, שעיקריו: פיצוי של העירייה לתושבי העיר בעלי הנכסים, כולל אלה שעזבו אותה אולם נגבתה מהם ארנונה שלא כדין, בסכום של 1.8 מיליון שקל. אותו פיצוי יתבצע בתלוש הארנונה השנתי לשנת המס הבאה, שיחולק בשווה לכלל הנישומים בעיר".

פרקליטי התושב ציינו כי "התובענה הביאה תועלת לקבוצה המיוצגת ונוהלה בצורה יעילה והוגנת. מדובר בתביעה שיש בה חשיבות ציבורית לתובענה הייצוגית. ההליך שנקטנו הביא לאכיפת הדין ולהרתעה מפני הפרתו". יצוין, כי צו הארנונה תוקן כבר בנובמבר 2011 וכיום אין עוד גבייה שאינה כדין.

מדוברות העירייה נמסר בתגובה: "מדובר בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד העירייה לפני מעל שמונה שנים, במסגרתה נתגלה כי אכן היתה טעות בתום לב בצו הארנונה בכל הנוגע לאופן הצמדת המדדים. מיד עם קבלת התביעה העירייה פעלה לתקן את הטעות. בניגוד מוחלט למשתמע מהכתבה לא ניתן פסק דין שקבע כי העירייה פעלה שלא כדין, אלא שלאחרונה אושר הסכם הפשרה בנושא בין הצדדים במסגרתו התחייבה העירייה, מתוך אחריות ציבורית ורצון להתנהלות שקופה והוגנת כלפי התושבים, להשיב חלק מהכספים שנגבו בשנים 2009-2010 באמצעות קיזוז מחיוב הארנונה השנתי לשנת 2020".