לאחר הליך משפטי שנמשך מעל 5 שנים: שופט בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, תומר סילורה, קיבל את תביעתה של איילה קדוש, מבקרת העירייה ונתן את האישור לתקינות מינויה. כפועל יוצא מכך, העירייה תשלם לקדוש את הפרשי השכר המגיעים לה מתוקף תפקידה ומשרד הפנים יפצה אותה ב 25 אלף שקלים בגין עוגמת נפש.

אייליה קדוש. סאגה של חמש שנים. צילום: פרטי

הסאגה החלה למעשה עם מינויה של קדוש למבקרת העירייה בתאריך ה 30 בנובמבר 2014. המינוי אושר פה אחד במליאת העירייה, זאת לאחר שבמסגרת הליך המכרז עלתה שאלת ניגוד העניינים בין תפקידה הקודם כמנהלת אגף המשק לתפקיד מבקרת העירייה, אך הועדה שוכנעה כי המהלך תקין.

יום למחרת, ב 1 בדצמבר 2014, פנו גורמים ממשרד הפנים לעירייה בעקבות תלונה אנונימית בה נטען כי איילה לא עומדת בתנאי הסף מאחר והיא חסרת ניסיון בעבודת ביקורת אך העירייה טענה כי אין בכך כל שחר ואיילה עמדה בכל הקריטריונים. מספר שבועות לאחר מכן ופניה נוספת הגיעה ממשרד הפנים בה נטען שוב כי יש לפסול את מינויה, והפעם בשל מעורבות פוליטית (בבית היהודי בזמן קמפיין הבחירות- מ"ד) וכן בשל ניגוד עניינים מוסדי, שכן שימשה עד למינויה כמנהלת אגף משק בעירייה.

בחודש יולי 2016 ולאחר מספר דיונים בנושא, ניתן על ידי בית הדין צו מניעה והוחלט כי איילה עמדה בתנאי הסף שנקבעו במכרז, מאחר ובין תפקידה הנוכחי לקודם היו נקודות ממשק מועטות שאינן צריכות להביא לפסילתה וכי פעילותה הפוליטית הופסקה כבר ב 2013.

לאחר דיונים נוספים שהתקיימו בנושא, השופט תומר סילורה החליט כאמור לפני מספר ימים לדחות את טענות משרד הפנים, קיבל את תביעתה של קדוש וקבע כי "הגב' קדוש הייתה ועודנה מבקרת העירייה מיום מינויה ואילך. החלטת העירייה על הפסקת עבודתה- בטלה ומבוטלת והיא זכאית למלוא שכרה בהתאם לתנאי המכרז והחלטת העירייה. משרד הפנים יפעם בהתאם ויאשר את מינויה של גב' קדוש ואת תנאי שכרה".

כמו כן, קבע השופט כי העירייה תשלם לאיילה את הפרשי השכר שהייתה אמורה לקבל מרגע מינויה ועד היום, וכן 25 אלף שקלים ממשרד הפנים בגין עוגמת נפש. בנוסף, ישלם משרד הפנים 25 אלף שקלים בגין הוצאותיה של איילה ושכר טרחת עו"ד.

לאחר החלטת השופט אמרה קדוש למיינט פתח תקוה "האמנו בצדקתנו , נלחמנו, הוכחנו שצדקנו  וברוך השם עברנו את זה. מבחינתי, הייתי מבקרת לכל דבר, התפקיד היה שלי, עשיתי את העבודה ביושרה ללא משוא פנים ולמען התושבים".