צדוק בן משה. צילום: גיל לרנר

   

ביוזמת סגן ראש העירייה צדוק בן משה: עיריית פתח תקוה תאפשר זמני קבלת קהל נפרדים במשרדיה לבעלי מוגבלויות בעיר. זאת בכפוף לאישור חברי המועצה בישיבה הקרובה.

יש לציין כי כבר היום זכאים בעלי מוגבלויות פיזיות ונפשיות לעדיפות בקבלת שירות אך העירייה תאפשר עבורם חלון זמן נוסף.

בן משה, למה זה הכרחי?

"אני רואה ועוקב אחרי פעילות העירייה וקבלת הקהל שנעשית בצורה טובה וראויה, אך כידוע בתווך צריך לתת מענה לקבוצות שונות של אנשים שלא תמיד יכולים להמתין ומתקשים להתערות בחברה. לכן בכוונתנו לתת להם זמן ייחודי כדי למנוע ויכוחים וחיכוכים בין אנשים שממתינים בתור ונאלצים לוותר עליו. זאת מעבר לכך שיוכלו להמשיך ולהגיע בכל עת כמו שנעשה היום".

כמו כן, במסגרת ההצעה, תובא בפני חברי המועצה האפשרות להקצאת יום אחד בשבוע אשר בו יגיע השירות הציבורי לשכונות, במתנ"ס או כל מבנה אחר, שבו יינתן מענה בין אם בהסדרת תשלומים ובין אם בנוגע לבעיות יומיומיות.