הבניין ברחוב אריה בן אליעזר. צילום: מור גפני-דור

בשבוע שעבר התקבל פסק בוררות לפיו חברת הבנייה יורו ישראל בע"מ תשלם פיצוי של כ-40 אלף שקל לזוג צעיר על איחור של 4 וחצי חודשים במסירת הדירה בפרויקט מגדלי יורו הדר גנים בפ"ת.  כך עולה מפסיקת הבורר בעקבות תביעה שהגישו בני הזוג נגד החברה באמצעות עורך הדין רונן ליבוביץ ממשרד אסרף-ליבוביץ.

מפסק הבוררות עולה כי בני הזוג רכשו בשנת 2013 דירת 6 חדרים בפרויקט, שברחוב אריה בן אליעזר 24 בפ"ת ועל פי החוזה, היו אמורים לקבל את הדירה בתום 30 חודשים מהיתר הבנייה, אך בפועל קיבלו את הדירה בחודש דצמבר 2015, באיחור של 5 וחצי חודשים.

"חברת הבנייה ביקשה בכתב ההגנה לדחות התביעה על הסף ולחייב את בני הזוג לשלם שכר טרחה לעו"ד", מסביר עורך הדין ליבוביץ. "בין היתר טענה החברה כי האיחור נבע מכך שבני הזוג ביקשו לערוך שינויים בדירה כמו למשל: הוספת שקעים, הקטנת גומחת המקרר והזזת כיור. לטענת החברה בטפסי השינויים בני הזוג הסכימו כי הדירה תימסר באיחור של 120 יום ממועד המסירה המקורי, זאת בנוסף ל-60 ימי האיחור המותרים על פי החוזה".

לדבריו של עורך דינם, בני הזוג טענו כי "בטופס השינויים לא נכתב מועד לאיחור וכי 90 ימים נוספו בטופס על ידי הקבלן או מי מטעמו לאחר החתימה. בנוסף טענו כי השינויים בוצעו בשלב השלד ולפני שיצקו את קירות הממ"ד. לגבי גומחת המקרר טענו כי מדובר בתיקון טעות של הקבלן ולא בשינוי". ועל כן דרשו לקבל פיצוי של 6,000 שקלים בתוספת מקדם של 1.5 עבור כל חודש איחור בתוספת פיצוי על עוגמת הנפש שחוו.

צילום: מור גפני-דור. לדירות שבתמונה אין קשר לכתבה

במהלך בוררות מוסכמת, מטעם איגוד המהנדסים, קיבל הבורר את מרבית טענות הזוג הצעיר וקבע כי גומחת המקרר תוקנה בשל סטיה מתכנית המכר ולא בגלל שינוי. בנוסף סוגיית הוספת 10 נקודות חשמל והעמדת שקעים בממ"ד, הבורר קיבל את עמדת בני הזוג לפיה הקבלן או מי מטעמו הוסיף בטופס השינויים את המספר 90 (יום) כדחייה מוסכמת במסירה. עורך הדין ליבוביץ מציין כי "הבורר קיבל גם את הטענה לפיה הוספת השקעים ועמדת שקעים בוצעה לפני יציקת קירות הממ"ד ולכן אין צידוק הנדסי לדחייה של 90 יום במסירת הדירה והעמיד הדחייה במסירה על 30 יום בלבד. הבורר הוסיף כי כפי שהקבלן נערך לבצע עבודות בנייה, ריצוף, טיח וצבע, עליו להיערך לשינויי דיירים מקובלים כמו שינויי גווני צבע, שינויי נקודות מים, חשמל וביוב העתקת קירות וכדומה".

בסופו של הליך קבע הבורר כי הדירה נמסרה באיחור של ארבעה וחצי חודשים, לאחר הפחתת חודש בגין "איחור סביר" לאור השינויים בדירה וקיבל את טענת עורך הדין ליבוביץ לפיה אין להפחית מכך 60 ימים המותרים על פי החוזה, כי הדירה נמסרה באיחור של הרבה מעבר לכך.

בעקבות פסיקת הבורר הקבלן ישלם לזוג הצעיר פיצוי של כ-40 אלף שקל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית הכוללים 7,500 שקלים עבור שכירות על כל חודש איחור ו-4,000 שקלים בגין עוגמת נפש. בנוסף הבורר קבע כי על הקבלן לשלם עוד כ- 17 אלף שקל בגין שכר טרחת עורך הדין של בני הזוג הצעיר והוצאות הבוררות.

עו"ד רונן ליבוביץ. צילום: סטודיו תומאס

תגובת בא כוחה של החברה: "מדובר בפסק בורר שעל פי פסיקת בית המשפט העליון בין השאר ברע"א 4781-12 לא חל עליו עקרון פומביות הדיון ומשכך איננו יכולים להתייחס לפסק, לתוכנו ולהשגות עליו וכל מי שפועל אחרת ומפרסם, מסתכן בתביעה בקשר לכך. כל שנוכל לומר זה כי כפי שקורה בתיקים רבים, חלק מטענות החברה התקבלו וחלק לא, כפי שחלק מטענות התובעים התקבלו וחלק לא. בכל הנוגע לחלק מהתביעות שקיבלו חלק מטענות התובעים, החברה שוקלת צעדיה".