צילום: מתוך הרשת החברתית

המשרד להגנת הסביבה נגד רמי גרינברג: בעקבות ההפגנה שתיערך מחר (ו') מול ביתו של מנהל מחוז מרכז במשרד, גידי מזור ברחובות, שיגר אחר הצהריים מנכל המשרד מכתב חריף לראש העירייה בו הוא מציין כי הוא "רואה הפגנה זו מול ביתו כחציית קו חמורה".

כזכור, במקביל להליך המשפטי ולדיון שנקבע לשבוע הבא בבית המשפט בנושא זיהום האוויר מהמפעלים בסגולה, יוזמת העירייה הפגנה בשעה 09:00 מול ביתו של מנהל מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה, גידי מזור, שנמצא בעיר ברחובות. בעוד העירייה מנסה להפעיל לחץ על הגורמים המעורבים בנושא, תושבים וגורמים עירוניים מביעים את הסתייגותם מהצעד בו נקטה העירייה.

מנכ"ל המשרד, גיא סמט כתב לראש העירייה: "קיבלתי בתמיהה את הידיעה שהעירייה בראשותך מארגנת ומובילה הפגנה של תושבי פתח תקווה אל מול ביתו של מר גדעון מזור, מנהל מחוז מרכז, במשרד להגנת הסביבה, בנושא זיהום האוויר הקיים לכאורה בשכונת אם המושבות בפתח תקוה".

"כידוע לך, מתוקף תפקידך, מוקנות לך מלוא הסמכויות על פי כל דין על מנת לטפל במפגעים אשר לטענתך נגרמים באזור התעשייה סגולה. יתרה מכך, החוק מקנה לעירייה סמכויות רחבות אף יותר מאלו המוקנות למשרד להגנת הסביבה מכוח חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים(, תשס"ח- 2008 ,וכן מכלל דיני הרשויות המקומיות לרבות חוקי העזר השונים, ואף מכוח דיני התכנון והבנייה – חוק התכנון והבניה – תשכ"ה – 1965 ותקנותיו.

"במצב דברים זה, לא נותר אלא לתמוה מדוע אתה מפנה את תושבייך למשרד להגנת הסביבה ונמנע מהפעלת סמכויותיך הישירות. ככל שמצאת שבתחום עיריית פתח תקווה נגרמים אי אילו מפגעים, אבקשך להפעיל את סמכויותייך הרחבות ע"פ דין ולטפל בהם בהתאם לשיקול דעתך. כתמיד, הדרג המקצועי במשרד להגנת הסביבה, ימשיך לבצע עבודתו נאמנה באופן ענייני ומקצועי, ללא משוא פנים וללא כניעה ללחצים חיצוניים".

בעירייה הסבירו היום כי "ההפגנות הן נדבך אחד מתוך שלל הפעולות המקודמות ע"י ראש העיר, רמי גרינברג, כנגד המפעלים המזהמים. עוד במהלך הקדנציה הקודמת, גרינברג פעל להתערבות הרגולטור בנושא ע"י קידום דו"ח איכות האוויר במרץ 2018, פעל מול ועדת הפנים של הכנסת וכן מול השר אלקין ומנכ"ל משרדו באופן אישי.

"עם כניסתו לתפקיד, ראש העיר רמי גרינברג, מקיים ישיבות שבועיות בנושא יחד עם הגורמים הרלוונטיים וכן קידם דרישות נוספות על רישיון העסק של המפעלים. בנוסף, הרשות שכרה יועצים וממומחים כדי לקדם את הדו"ח המקצועי ביותר כפי שנחשף ביום חמישי האחרון.

"מיד לאחר קבלת ממצאי הדו"ח, ראש העיר פעל להקדמת הדיון בעניינם של המפעלים ונענה על כך בחיוב ע"י בית המשפט המחוזי בלוד. כמו כן, ראש העיר פועל לשינוי התב"ע באזור התעשייה סגולה על מנת להרחיק מפעלים מזהמים וכן מול כל הגורמים הרגולטוריים בנושא.

"לצד מגוון הפעולות המשפטיות והעירוניות שנעשות מעל ומתחת לפני השטח, ראש העיר גם פועל כדי להעלות את מפגעי האוויר על סדר היום וכן לצור לחץ ציבורי על הגורמים הרלוונטיים שיקבעו את עתיד המפעלים. לעומת כל הפעולות החשובות שצוינו לעיל, הגברת זנזורי פעלה במסגרת תפקידה כדי לקדם את תנאי השכר שלה וכן כדי לצור ריב ומדון בתוך המערכת העירונית. בניגוד לפוליטיקה הקטנה שניעשת ע"י גורמים שונים על גבם של התושבים, ראש העיר רמי גרינברג ימשיך בעשייה הלא מתפשרת לטובת איכות החיים באם המושבות ויפעל למען התושבים בכל המישורים".

עוד נמסר מלשכת ראש העיר כי "קידמנו דרישות נוספות על רשיון העסק של המפעלים אשר הופרו וכן אנו פועלים לשינוי התב"ע ולהרחקת המפעלים המזהמים על ידי כך. בדיון הקרוב נציג לבית המשפט בין היתר את הפרות המפעלים לגבי רשיון העסק שלהם".