עיריית פתח תקוה נלחמת במודעות הפיראטיות: העירייה הוציאה הנחיה חד משמעית לפיה חל איסור על הדבקת מודעות או סטיקרים על מבנים, מתקנים וציוד עירוני, לרבות עמודי חשמל, תמרורים, תחנות הסעה, גדרות, עצים, ארונות חשמל או ארונות סעף של בזק, קירות ו/או בשטחים מסחריים, ומזהירים כי מדביקי מודעות פיראטיות צפויים לקנס בסך 730 ש"ח לכל מודעה שנתלתה שלא כדין. 

צילום: עיריית פתח תקווה

עוד נמסר מהעירייה, כי "מודעות אבל ניתן להדביק באופן עצמאי על גבי הלוחות בלבד במקום המיועד לכך ובכל מקרה לא על גבי מודעות אחרות. המעוניינים להציב מודעות מתבקשים לפנות למשרדי האגף לאיכות הסביבה בעירייה. מודעות שיודבקו ללא אישור, יוסרו באופן מיידי ע"י הפיקוח העירוני ומדביקי המודעות ייקנסו על פי הדין".

מהאגף לפיקוח רב תכליתי נמסר "ברחבי העיר פרוסים יותר מ 100 לוחות עץ המיועדים להדבקת מודעות פרטיות כולל מודעות אבל, והם הלוחות שייתנו מענה לצרכי התושבים. הדבקת המודעות בצורה פירטית מלבד היותה תופעה פסולה שפוגעת בציביון ובחזות העיר, גם פוגעת בתחרות בין העסקים שחלקם מפרסמים כחוק ובתשלום ומיעוטם מנסה לפרסם בדרכים אחרות ולא חוקיות".