השבוע "בממלכתיות" - תכנית ביקורת עלוני השבת של הציונות הדתית, ודברי חכמים (בנחת נשמעים) - ראש ישיבת ההסדר ברמת גן מסביר למה יש הדתה, קצין חינוך ראשי מסביר למה אין הדתה, וראש מכינת עלי מלמד למה החילונים לא שמחים ביום העצמאות.