התרגיל. צילום: עיריית פ"ת

במסגרת תכנית העבודה לשנת 2016 התקיים בפתח תקוה תרגיל רשותי להתמודדות עם תרחיש מלחמה קונבנציונאלי, בהשתתפות מטה החירום. התרגיל הינו חלק מתכנית עבודה שנתית סדורה לכלל מכלולי החירום - לוגיסטיקה, אוכלוסייה, מידע לציבור, חינוך, הנדסה, ענף כוח אדם ומתנדבים.  

התרגיל בחן בין היתר את רמת המוכנות של עיריית פתח תקוה למצבי החירום שנוצרים בשל מצב לחימה מתמשך, ריענון בעלי התפקידים לתפיסת ההפעלה של העירייה בחירום, ריענון הידע בתחום מדיניות ההתגוננות, ריענון נוהל מעבר משגרה לחירום ותרגול ביצוע הערכת מצב רשותית. כמו כן כלל התרגיל עבודה במכלולי החירום, כולל ניהול הערכת מצב וניתוח המקרים המדמים אירועים שונים בעיר.

בנוסף לתרגיל המרכזי, תורגלו לראשונה בשטח צוותים משימתיים ייחודיים שאמורים לפעול בחירום, תוך הגעה לזירת האירוע והעברת תמונת מצב ראשונית למטה החירום העירוני. כמו כן, תורגלו הלכה למעשה פתיחת מרכז קליטת אוכלוסייה וחלוקת מים בתיכון אחד-העם בשילוב תאגיד המים העירוני מית"ב ותלמידי תיכון מתנדבים. במקביל תורגל נוהל פתיחת מקלטים ציבוריים על ידי מחלקת המקלטים וצוותים של אגף הפיקוח הרב -תכליתי.

בעירייה מסכמים את התרגיל כהצלחה ואומרים כי הוא סיפק תובנות להמשך שיפור מערך החירום של העיר.