צילום: יוסי וייס, חברת החשמל

מנכ"ל חברת החשמל, המשנה למנכ"ל ומנהל מחוז הדרום סיירו בפרויקט חברת החשמל להעתקת כבלי מתח-גבוה מתוואי שמתחת לציר ז'בוטינסקי בפתח-תקוה לתוואי חלופי.

חברת החשמל ביצעה במהלך השבוע שעבר פרויקט נרחב להעתקת כבלים תת-קרקעיים בקטע קו העובר מתחת לציר התנועה העמוס ז'בוטינסקי בפתח-תקוה, לתוואי חלופי, שאינו מתחת לציר התנועה העמוס.

מנכ"ל החברת החשמל , עופר בלוך, המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הלקוחות, יצחק בלמס , מנהל מחוז הדרום ד"ר קובי יהב ומנהל אזור פ"ת, ארז שלייפר סיירו בשטח בעת ביצוע העבודות והוצגו בפניהם משמעויות הפרויקט- מהתכנון לקראת ביצוע העבודה והמשך ביצועה תוך לוח זמנים צפוף ומדוייק ובשטח סואן ביותר.

צילום: יוסי וייס, חברת החשמל

מערכת הכבלים במתח-גבוה העוברת בציר ז'בוטינסקי, מהווה את המקור המרכזי לאספקת החשמל למרכז פתח-תקוה. בשנים האחרונות, לאור שינויים גיאומטרים שבוצעו לאורך ציר התנועה ז'בוטינסקי וגרמו להרחבתו, נוצר מצב בו הכבלים נמצאים מתחת לציר.

במצב זה, בעת בעיה או תקלה בחיבורי קטעי הכבלים או בכבלים, נדרשת חפירה בכביש כדי לאתר ולתקן את הכבלים – וחפירה מסוג זה על ציר תנועה עמוס ביותר כמעט ואינה אפשרית, עקב מגבלות קשות של משטרת ישראל למניעת עומסי תנועה אדירים עקב העבודה.

לפיכך הוחלט כי תוואי הכבלים התת קרקעיים יועתק מספר מטרים צפונית לכביש, על המדרכה, כך שבעת בעיה או תקלה - אפשר יהיה לבצע חפירות מיידית ללא הפרעה לתנועה בציר, ובכך לשמור על אמינות אספקת החשמל למרכז העיר.

העבודה המורכבת אושרה על ידי נת"ע ( נתיבי תחבורה עירוניים), משטרת פ"ת ועירית פ"ת בלוח זמנים צפוף ביותר, שחייב תיאום ותכנון מדוקדק ומחושב כמעט על פי דקות וחייב עבודת הכנה מקדימה מורכבת ועבודה במקביל בין הגורמים שונים. העבודה בוצעה 'מסביב לשעון' במשך שלוש יממות - וכללה חפירות לאורך הציר ובמקביל בתוואי הנוסף.