צילום: Index Open

עיריית נתניה תשיב לדיירי עשרה בניינים בעיר כ-2.5 מיליון שקל, שנגבו מהם במשך כשנתיים שלא על פי תעריף הארנונה הנכון לאזור מגוריהם. כך קבע בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.

עוד ב-mynet:
נתניה: האם העיריה תתבע את מעצב הלוגו?
תביעה ייצוגית בנתניה: "העיר אינה מונגשת"
כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה של mynet

התובענה הייצוגית הוגשה לפני כשנתיים על ידי תושב נתניה אילן ון דר ברג, בשם דיירי "גוש 7932" בפרויקט של אזורים בדרום העיר. עיריית נתניה נתבעה "להשיב כספים שנגבו ביתר, בגין הגדלה שרירותית של תעריף הארנונה והחלת (...) תעריף לאזור מס' 1, בעוד התעריף הנכון הוא תעריף לאזור 3".בכתב התגובה טענה עיריית נתניה, בין היתר, כי מועצת העיר החליטה לפני כ-16 שנים להעלות את סיווגם של שמונה אזורי מגורים ברחבי העיר ולסווגם כאזור 1. העירייה עתרה לשרי הפנים והאוצר לקבלת היתר חריג לשנת 2000, בנימוק שמדובר בתיקון עיוות היסטורי, לפיו סווגו שכונות חדשות יותר בסיווגים נמוכים. עוד טענה העירייה כי כעבור שנה, אכן ניתן על ידי השרים האישור החריג.

על פי הסדר פשרה שאישרה השופטת מיכל נד"ב, "העירייה תגיש בקשה לשרי הפנים והאוצר לקבוע את סיווג האזור למתחם לאזור 2. היה ותידחה הבקשה, תשקול העירייה את המשך צעדיה". כמו כן, נקבע כי העירייה תשיב לכל דיירי המתחם, שלקחו חלק בתובענה הייצוגית ושפרעו את חיובי הארנונה בשנתיים שקדמו להגשת התובענה ועד למועד אישור הסדר הפשרה, את סכום ההפרש בין תעריפי סיווג "אזור 1" לתעריפי סיווג "אזור 2". סכומים אלה יושבו בצירוף הצמדה וריבית כחוק.

על פי חישובי העירייה, הסכום עד לסוף 2014 נאמד בין 1.7 ל-2 מיליון שקל. עד לסוף 2015 יגיע הסכום לכ-2.5 מיליון שקל. השבת הסכומים האמורים תבוצע בדרך של זיכוי החשבונות הבאים.

עוד נקבע בהסדר הפשרה, כי העירייה תשלם לתובע הייצוגי 50 אלף שקל ושכר טרחה של כ-283 אלף שקל לעו"ד עדי מוסקוביץ', שייצג את התושבים.