הנחיה שהוציא הרב הספרדי הראשי של העיר אלעד, הרב מרדכי מלכה, עליה חתומים עשרות רבני קהילות נוספים קובעת שחל איסור על התושבים לגדל כלבים, אלא אם קיבלו אישור מיוחד לכך מטעמי בריאות. בשלטים שנתלו ברחבי אלעד והסביבה מוסבר: "מחמת נביחתו הוא קרוי רע אף שאינו נושך"

המודעה שהופצה. צילום: באדיבות תושבים

על אף שהכלב נחשב ל'ידידו הטוב ביותר של האדם", ותכונותיו מסייעות במטרות רבות כגון שמירה, איתור נעדרים וכו', ישנן מחלוקות רבות בהלכה האם מותר לגדל אותו כחיית המחמד. יש רבנים הטוענים שמאחר והחיה אסורה למאכל בלבד, אין איסור לגדלה, ולאחרונה ניתן למצוא משפחות שומרות מסורת רבות המגדלות כלבים.

מנגד יש הסוברים שמאחר ומדובר בחיה טמאה, גידולה אסור. 

כעת נראה שהתרבות המשפחות המגדלות כלב בביתם באלעד עוררה תרעומת בקרב הרב הראשי של העיר,שהחליט לצאת בריש גלי נגד התופעה. במכתב שהפיץ, ובמודעות שנתלו ברחבי העיר, הוא כותב:

 "שמועה שמענו ועינינו ראו שבזמן אחרון התפשטה תופעה חמורה בעירנו אלעד שמסתובבים נערים וילדים בראש חוצות עם כלבים. ודבר זה הוא איסור חמור שמבואר בגמרא וברמב"ם שכל מי שמגדל כלב הוא ארור!!! ובפרט בעירנו אלעד שיש הרבה נשים וילדים שאינם רגילים לכלבים ומפחדים.

"וכן שמעתי מאדמו"ר הגאון הגדול ר' אברהם יוסף שליט"א רב העיר חולון בנו של מרן (הרב עובדיה יוסף מ.ד) זצ"ל בזו הלשון: איני מוצא שום צד היתר לגדל כלב מכל הסוגים בשום דרך שהיא!!".

לאחר פירושים נוספים המסבירים מדוע לדבריו יש לאסור על גידול כלב, קובע הרב מפורשות: "אנו רבני הקהילות באלעד החתומים מטה מודיעים בזאת שאין לאף אחד היתר ע"פ הלכה להחזיק כלב בביתו ומי שצריך לצרכי רפואה יקבל היתר בכתב מבית הדין הקבוע בעיר". על המכתב כאמור חתומים למעלה מ -20 רבני קהילות באלעד שהצטרפו למהלך.

גור כלבים | המחשה: pixabay

ב"תנו לחיות לחיות" זועמים על הנחיית הרבנים, ומייסדת הארגון, אתי אלטמן הגיבה ואמרה: "ארורים רבנים חשוכים שמפיצים שנאה כלפי בעלי חיים. ארורים מי שלבם אטום לשחיטה, למשלוחים חיים, לתרנגול כפרות ואפילו לכלבי הבית. ארורים מי שמעודדים נטישה של כלבים שאומצו. אוי ליהודי שאלה רבניו ומוריו. בושה וחרפה שהציבור משלם את שכרם של אנשים חסרי לב".

מעיריית אלעד סירבו להתייחס לנושא. מהרב מרדכי מלכה טרם התקבלה תגובה.