הפתעה חיכתה למשפחה הזו כאשר הם לא הצליחו להפעיל את מכונת הכביסה. לא תאמינו מה הם גילו שם - שני נחשים שהחליטו להפוך את המכונה לבית שלהם. עושה רושם שאב המשפחה לא התרגש במיוחד.